Funktioner i ICDplus

  • Aktivt stöd vid diagnoskodning
    – ICD10-, åtgärds-, operations-, ATC-, morfologi-, anestesi- och orsakskoder.

 

– NordDRG-gruppering
– Intoxikationsmodul – sökbar via preparatnamn

  • Intuitivt
    – Klinikspecifika layouter
    – Sökbara flervalsmenyer